INFORMACIÓ GENERAL D'ESTIU

Posted in Notícies.

Us fem avinent la següent informació d’interès general.

 

1.- FI DE CURS

L’activitat normal del TALLER i l’ESCOLA D’ESTIU finalitzarà el 26 de juliol.

Les activitats d’ESCOLA finalitzaran DIVENDRES 21 DE JUNY, organitzant-se, però, l’ESCOLA D’ESTIU des del 25 de juny  al 27 de juliol (ambdós inclosos)

2.- DEL 25 DE JUNY AL 26 DE JULIOL Els horaris  seran de 9 a 15,30 hores.

3.- SERVEIS RESIDENCIALS.

Les activitats residencials, amb caps de setmana, funcionaran, també amb normalitat fins el 26 de juliol. És molt important que les famílies ens notifiquin amb temps la utilització del servei, per tal de fer les planificacions oportunes. El mes d’agost funcionaran amb normalitat els serveis residencials. Cal que ens aviseu amb temps per a fer la planificació.

 

5.- TRANSPORT.

És molt important la puntualitat en les parades del matí  i recordeu que a la tarda s’avançaran 1h i quart aprox..

6.- CURS 2013-2014

En el Consell de Centre a celebrar el 19 de juny  , es proposarà que les activitats d’atenció directa al TALLER comencin el 3 de setembre i l’Escola el 12 de setembre.

 Els professionals començarien el 2 de setembre.

La Direcció