• Finançaments de projectes concrets. Aquests donatius són deduïbles fiscalment.

  • Donatius.Són deduïbles fiscalment.

  • Publicitat dels nostres centres i de les activitats : Anuncis de revistes, llocs Web, etc.

  • Prestació de serveis o cessió de materials, productes i gèneres. Una empresa pot facilitar a la Fundació servei de jardineria, impremta, neteja, manteniment, etc. El valor corresponent tindrà consideració de despeses deduïbles.

  • Pràctiques. ASPASIM manté diversos convenis de pràctiques amb centres universitaris, escoles professionals, etc.

     

Nova normativa fiscal

SABIES QUE AQUEST ANY HA CANVIAT LA NORMATIVA FISCAL?

AIXÍ ES DESGRAVEN ELS DONATIUS DE PERSONES FÍSIQUES

Des de 2015 la teva col·laboració amb la Fundació ASPASIM Vicenta Verdú gaudeix dels beneficis fiscals recollits en la Llei 26/2014, per la qual les persones o empreses tenim dret a deduir els nostres donatius en la declaració de renda o de societats.

Imports íntegres anuals inferiors als 150€

Com a contribuent de l'IRPF podràs deduir el 50% de l'aportació que hagis fet a la fundació durant el 2015.

Imports íntegres anuals superiors als 150€

Com a contribuent de l'IRPF podràs deduir el 50% de l'aportació que hagis fet fins als 150€ i el 27,5% de la resta de la teva aportació a la fundació durant 2015. Si a més la teva contribució ha estat fidel en els dos últims anys fiscals, la resta de la teva aportació un cop passats els 150€ es desgravarà un 32,5% en lloc del 27,5% establert per a socis o donants de nova incorporació.

Exemple 1

Sóc soci des de fa un any amb una quota mensual de 10€ - La quota anual és de 120€ - Et desgravaràs la meitat, és a dir, 60€

Exemple 2

Sóc soci des de fa un any amb una quota mensual de 10€ i he fet dos donatius de 50€ - La quota anual és de 120€ + 50€ + 50€ = 220€ Et desgravaràs el 50% dels primers 150€, és a dir, 75€.

Et desgravaràs el 27,5% dels 70€ restants, és a dir, 19,25€

Et desgravaràs un total de 94,25€

Exemple 3

Sóc soci des de fa tres anys amb una quota mensual de 10€ i he fet dos donatius de 50€

La quota anual és de 120€ + 50€ + 50€ = 220€

Et desgravaràs el 50% dels primers 150€, és a dir, 75€.

Et desgravaràs el 32,5% dels 70€ restants , és a dir, 22,75€

Et desgravaràs un total de 97,75€

 

SABIES QUE AQUEST ANY HA CANVIAT LA NORMATIVA FISCAL?

AIXÍ ES DESGRAVEN ELS DONATIUS D'EMPRESES (PERSONES JURÍDIQUES)

Com a empresa podràs deduir l’impost de societats el 35% de l’aportació que hagis fet a la fundació ASPASIM- Vicenta Verdú durant el 2015.

En el cas que la teva contribució com a empresa hagi estat constant en els dos últims anys fiscals, podràs deduir de l’Impost de Societats el 37,5% de l’aportació que hagis fet a la fundació durant 2015.

Exemple 1

Sóc empresa sòcia des de fa un any amb una quota anual de 10.000€

La teva empresa es desgravarà 3.500€

Exemple 2

Sóc empresa sòcia des de fa tres anys amb una quota anual de 5.000€

La teva empresa es desgravarà 1.875€

 

EL TEU TESTAMENT SOLIDARI ESTÀ EXEMPT DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Incloure a la Fundació ASPASIM – Vicenta Verdú en el teu testament és una manera d’estendre el teu compromís per a la inclusió educativa i social de les persones amb discapacitats greus.

 

Fes-te voluntari

 

Gent de qualsevol edat, que se sentin properes a les persones amb discapacitat intel·lectual i vulguin mostrar el seu suport i compromís. Les accions del voluntari estaran encaminades a facilitar la integració, desenvolupament i acceptació social de les persones amb discapacitat intel·lectual. Amb el teu suport i col·laboració, ASPASIM pot treballar en la millora constant de la Qualitat de Vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i així poder dur a terme els seus projectes de vida.

Àmbits d’intervenció de la persona voluntària

Socials d’atenció i acompanyament personal. Gestió, administració i assessorament.
Altres tasques diverses de suport.

 

Contactar

 

També ens pots ajudar amb:

Aportacions

Nº Compte:

IBAN: ES51 2100 0891 5802 0016 9191