Formació

Oferim un curs presencial de classes teòriques de 20 hores, amb un seminari i diversos fòrums de discussió, reconegut pel Pla de formació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els objectius fonamentals d’aquest curs són proporcionar una base de coneixement i les habilitats i les actituds necessàries per poder treballar amb persones amb discapacitat, trastorns de l’espectre autista (TEA) o altres trastorns que dificulten l’aprenentatge. Tots aquests coneixements facilitaran el treball individualitzat i interdisciplinari dels professionals d’escoles amb caràcter inclusiu envers infants amb diferents discapacitats. Propera convocatòria: maig del 2014.